Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Η επιχείρηση μας συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που ισχύει από 25/05/2018.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές διαχερίσης των δεδομένων που σας αφορούν από την επιλογή "GDPR tools" όταν είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας.


Η υπεύθυνη προστασίας δεδομένων,

Ελευθερία Κρικώνη.